پژوهش لرستان

به مطالعه ، تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم رهبری

پژوهش لرستان

به مطالعه ، تحقیق و پژوهش اهمیت بدهید. مقام معظم رهبری

پژوهش لرستان
بسم الله الرحمن الرحیم
این سایت جهت اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری استان لرستان ایجاد گردیده است.
نظرات پیشنهادی خود را در انتهای مطالب برای ما بفرستید.
و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان لرستان
آخرین نظرات
  • ۲۳ ارديبهشت ۹۷، ۱۲:۲۲ - متیو تل
    سپاس
  • ۵ دی ۹۵، ۱۲:۲۲ - ali mosleminejad
    عالی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تصویبنامه شماره 51551/ت50961هـ مورخ 24/4/1394 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/3/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، موضوع تصویبنامه شماره 134880/ت47221هـ مورخ 6/7/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (5)، عبارت «هشت کارگروه» به عبارت «سیزده کارگروه» اصلاح و بندهای (د) و (هـ) به شرح زیر  اصلاح و بندهای (ک)، (ل) و (م) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

د- کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط‌زیست و توسعه پایدار

هـ- کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک

ک- کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری

ل- کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری

م- کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات

2- در ماده (6)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع) و (ف) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

الف- استاندار (رییس)

ع- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ف- مدیر کل استاندارد استان

3- در ماده (8)، بندهای (ج)، (ز) و (ح) به شرح زیر اصلاح و بندهای (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ز- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ح- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع- مدیر کل نوسازی مدارس استان

ف- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان

ص- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ق- مدیر کل استاندارد استان

ر- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ش- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

ت- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

4- در ماده (10)، بندهای (ج)، (هـ) و (ی) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ش)، (ت)، (ث) و (خ) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

هـ- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ی- مدیر کل ورزش و جوانان استان

ش- مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

ت- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ث- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

خ- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

5- در ماده (12)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» و بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ل)، (م)، (ن)، (س)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (ش)، (ت) و (ث) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (رییس)

ل- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

م- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

ن- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

س- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ع- مدیر کل ثبت احوال استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل پست استان

ق- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ر- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ش- مدیر کل منابع طبیعی استان

ت- مدیر کل استاندارد استان

ث- نماینده شبکه سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیست

6- در ماده (13)، عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار» به عبارت «کارگروه تخصصی آمایش سرزمین آمار، محیط زیست و توسعه پایدار» اصلاح و بندهای (ک)، (ل)، (م) و (ن) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ک- هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شورای عالی آمار در استان

ل- شاخص‌ها و اولویت‌های موضوع‌های آماری مورد نیاز برنامه‌های توسعه استانی

م- اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان

ن- هماهنگی در اجرای بهینه سرشماری‌های عمومی و طرح‌های آمارگیری ملی در استان با رعایت استانداردهای مرکز آمار ایران

7- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14- اعضای کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- استاندار (رییس)

ب- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)

ج- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د- مدیر کل ارتبااطات و فناوری اطلاعات استان

هـ- مدیر کل فنآوری اطلاعات استانداری

و- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ط- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ک- نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو

ل- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- شهردار مرکز استان

س- رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

ع- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ف- مدیر کل استاندارد استان

ص- مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری

ق- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

8- در ماده (15) عبارت «کارگروه تخصصی پژوهش، فنآوری و تحول اداری» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک» و بندهای (ز)، (ح) و (ط) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ی) و (ک) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ز- راهکارهای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

ح- راه‌کارهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین‌دستگاهی در استان

ط- راهکارهای توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات الکترونیک درون و برون دستگاهی

ی- ساز و کارهای یکسان‌سازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای (وبسایت‌ها) دستگاه‌های استانی

ک- شناسایی، اولویت‌بندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بستر شبکه ملی اطلاعات در استان

9- در ماده (16)، عبارت «کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی» جایگزین عبارت «کارگروه تخصصی سلامت، ایمنی و امنیت غذایی» و بند (ج) نیز به شرح زیر اصلاح و بندهای (ع)، (ف) و (ص) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ع- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

ف- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ص- مدیر کل استاندارد استان

10- در ماده (20)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بند (م) به شرح زیر به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

الف- معاون ذیر‌بط استانداری (رییس)

م- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

11- در ماده (22)، بند (الف) به شرح زیر اصلاح و بندهای (ض) و (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ض- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ظ- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

12- در ماده (24)، بندهای (ب) و (ج) به شرح زیر اصلاح و بند (ظ) به شرح زیر به ماده یادشده اضافه می‌شود:

ب- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری (دبیر)

ج- نماینده تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ظ- مدیر کل استاندارد استان

13- متن زیر به عنوان مواد (26)، (27)، (28)، (29)، (30) و (31) اضافه و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده 26- اعضای کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

د- مدیر کل راه و شهرسازی استان

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ح- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

ط- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ی- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ک- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

ل- مدر کل حفاظت محیط زیست استان

م- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ن- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

س- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

ع- مدیر کل امور عشایر  استان

ف- مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان

ص- یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه

ق- نماینده دهیاران استان به انتخاب دهیاران

ر- یک نفر از روسای شورای اسلامی روستا با معرفی رییس شورای اسلامی استان

ماده 27- وظایف کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تهیه سند توسعه روستایی استان

ب- هماهنگی در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران روستا‌ها و توانمندسازی مناطق عشایری

ج- استخراج شاخص‌های توسعه روستایی در چارچوب شاخص‌های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخص‌های مربوط

د- ساز و کار هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان به منظور هم‌افزایی جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

هـ- ارتقای شاخص‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و شرایط منطقه‌ای

و- شناسایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف

ز- بهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌های روستایی و عشایری

ح- بسته‌های تشویقی و توسعه سرمایه‌گذاری در روستاها با رعایت سیاست‌های مرتبط

ط- تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری

ی- تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی

ک- رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری

ل- ساماندهی و اسکان عشایر

م- تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی

ن- تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستا

س- بررسی چالش‌ها و مسایل و مشکلات توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه به کارگروه ذی‌ربط

ع- جلب مشارکت‌های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایری

ف- تهیه برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای توانمندسازی دهیاران

ماده 28- اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون ذی‌ربط استاندار (رییس)

ب- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)

ج- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

هـ- نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

و- یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ی- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان

ک- رییس جهاد دانشگاهی استان

ل- مدیر کل آموزش و پرورش  استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

س- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

ع- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری

ف- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ص- یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسلامی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد اسلامی

ماده 29- وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تدوین و به روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی

ب- برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری منطقه در استان

ج- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب

د- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی

هـ- نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری

و- تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فنآوری و شهرک‌های فنآوری و شرکت‌های دانش بنیان در استان

ز- تدوین ساز و کار همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی

ماده 30- اعضای کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل استاندارد استان (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر فنی استانداری

د- مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ح- مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ط- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ی- مدیر کل فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان

ک- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

ل- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان

م- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای استان

ن- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

س- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ع- دادستان مرکز استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان

ق- مدیر کل دامپزشکی استان

ر- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

ش- رییس مجمع امور صنفی استان

ت- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ث- مدیر کل گمرک استان

خ- شهردار مرکز استان

ماده 31- وظایف کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا

ب- بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی

ج- پیشنهاد نحوه بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌هی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استاندارد سازی در استان

د- بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

هـ- پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

و- بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

ز- ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی

ح- بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های کیفی

ط- ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها

ی- ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

ک- کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه های انرژی بر در سطح استان

ل- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

م- پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و شورای استاندارد استان

ن- بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دریافت فایل pdf
اصلاح آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی